orthopedic pain management

Какво трябва да знаем когато си купуваме коте от развъдник!

Когато решим да си вземем котенце, след като сме премислили всички отговорности, с които е съпроводено вземането , спряли сме се на конкретен развъдник, има неща, които трябва да знаем и които могат да ни предпазят от некоректен развъдчик:

1. Котенцето НЕ трябва да ни бъде дадено на възраст по-мака от 3 месеца (12 седмици)-това е минималният период, в който то трябва да е живяло с майка си и да е изградило достатъчно стабилен организъм, който да е устойчив на променлива среда

2. Котенцето ни трябва да е било ваксинирано и чипирано до момента на взимането му. *чипа е устройство, без което вашето коте не би могло да има родословието, което вие ИМАТЕ ПРАВО ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ!!! Родословието е отговорност на развъдчика и той е ДЛЪЖЕН да ви го предостави

3. НИКОГА не взимайте коте, което ви изглежда в не добро здраве!!! Особено ако го взимате без подписване на договор, които да подвежда под отговорност развъдчика.

4. Освен ако не сте подписали договор за кастрация или такъв, в който е упоменато получаване на родословие- НИКОГА не се съгласявайте да вземете коте и някога в бъдеще да се надявате да получите родословието си

5. НИКОГА не си купувайте животно, което не сте видели!

6. НИКОГА не си купувайте коте, чиито родители не са ви били показани!

7. НЕ бързайте и си дайте време да проучите човека, от когото взимате котето. Съберете максимално много информация от него за всички въпроси,които ви интересуват. По това колко внимание ви обърне можете директно да прецените дали наистина го е грижа за котките, които продава.

8. Нормално е и редно развъдчика да се поинтересува къде, как ще се гледа котето, при какви условия и тн. Логично е да поиска да се срещнете преди да вземете котето си и да види дали сте подходящи или поне да проведе достатъчно изчерпателен разговор с вас, в случай, че срещата е невъзможна

9. Желателно е да поискате да получите ДОГОВОР, където са написани всички данни на развъдчика/ продавача, вашите и на котето,което взимате. В този договор трябва да са описани манипулациите, извършени на котето, преди да бъде взето. *в случай,че подписвате подобен договор с обещание за родословие в бъдеще време, нека номерът на котето, като член на въпросната организация, към която членува развъдчика, да бъде споменат конкретно. Дори да не подписвате договор, а имате само устно обещание пак поискайте някаква гаранция,че такова родословие действително съществува!

10. НИКОГА, НИКОГА не се доверявайте на сляпо! Има много фактори,които ще ви подскажат,че нещо не е наред! От тях зависи дали ще бъдете излъгани!

Joe