orthopedic pain management

BG*IC Hestius Bourgeois Brits

Hestius Bourgeois Brits
26.02.2014
BRI n (черен)
носител на шоколадово, разреждащ ген, пойнт / carries chocolate, dilution, point
Кръвна група: А / BG: A
Произход: България /Origin: Bulgaria

 

FIV & FIP  отрицателен/ negative
PKD отрицателен
/ negative by parents

 

Родители /Parents :
GIC Rudi von Mauenheim , BRI d
IC Perle vom Ambach, BRI j

 

Joe